top of page

Zestawy z pytaniami

🇵🇱 Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie kolejnej przygody? 🌍✈️ Pozbądź się stresu związanego z rozmową z obcokrajowcem, rozmową kwalifikacyjną, wizytą u lekarza oraz podróżą dzięki naszym najlepszym wskazówkom i trickom dotyczącym spotkań, latania, podróżowania pociągiem oraz korzystania z taksówek. Od pakowania niezbędnych rzeczy po nawigację w systemie bezpieczeństwa na lotnisku, mamy wszystko, czego potrzebujesz na każdym etapie.

 

  • Wystarczy, że wybierzesz interesujący Cię zestaw i przećwiczysz sam lub z lektorem.

  • Wszystkie pytania znajdziesz w wersji audio na naszym profilu na YouTube:

https://youtube.com/@angielskizegzaminatorem?si=R2nxgKOFIz5GxVcz

 

A jeśli spodoba Ci się nasz zestaw, postaw nam kawę na:

https://buycoffee.to/angielskizegzaminatorem

 

Beata Szymańska

 

Zatem zaczynamy.  

 

---

 

🇺🇸🇬🇧 Are you ready to embark on your next adventure? 🌍✈️ Take the stress out of a conversation with a foreigner, a job interview, a visit to the doctor, and a journey with our top tips and tricks for speaking, flying, riding the rails, and cruising in taxis. From meeting people, packing essentials to navigating airport security, we've got you covered every step of the way. #TravelSmart #ExploreMore #Wanderlust #AdventureAwaits 🚖🚆✈️

 

  • All you need to do is choose the set that interests you and practice on your own or with a tutor.

  • You can find all the questions in audio version on our YouTube profile at:

https://youtube.com/@angielskizegzaminatorem?si=R2nxgKOFIz5GxVcz

 

And if you like our set, buy us a coffee at:

https://buycoffee.to/angielskizegzaminatorem

 

Beata Szymańska

 

So let's begin.

 

Wersja 🇵🇱

 

Gorąco polecam osobom, które chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, skorzystanie z obszernego zestawu pytań podanych powyżej. Zapoznając się z różnorodnymi pytaniami, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można lepiej przygotować się na wszelkie scenariusze, które mogą się pojawić podczas procesu rekrutacji.

 

Zrozumienie, jak skutecznie odpowiadać na pytania dotyczące doświadczenia, umiejętności i stylu pracy, jest kluczowe dla wywołania pozytywnego wrażenia na potencjalnych pracodawcach. Dodatkowo, praktykowanie odpowiedzi na pytania behawioralne i sytuacyjne może pomóc w pokazaniu umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia krytycznego.

 

Wykorzystując te zestawy pytań jako wytyczne do samooceny i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, można zwiększyć swoją pewność siebie i skuteczność podczas rozmów o pracę. Pamiętaj, że dokładne przygotowanie i praktyka są kluczem do udanej rozmowy kwalifikacyjnej i zdobycia wymarzonej pracy. Powodzenia!

 

Version 🇬🇧🇺🇸

 

I highly recommend that individuals who are looking to improve their interviewing skills take advantage of the comprehensive set of questions provided above. By familiarizing yourself with a diverse range of potential job interview questions, you can better prepare for any scenario that may arise during the hiring process.

 

Understanding how to effectively respond to questions about your experience, skills, and work style is crucial in making a positive impression on potential employers. Additionally, practicing responses to behavioral questions and situational scenarios can help showcase your problem-solving abilities and critical thinking skills.

 

By utilizing these sets of questions as a guideline for self-assessment and interview preparation, you can enhance your confidence and performance during job interviews. Remember that thorough preparation and practice are key to acing your next job interview and landing your dream role. Good luck!

Zestawy/sets:
 

bottom of page