top of page

100 PYTAŃ...
... jakie możesz zadać w sklepie. | 100 questions you might ask in the sho

VERSION 🇺🇸🇬🇧

1. What are your store hours?
2. Do you have this item in stock?
3. Can you help me find a specific product?
4. Do you have any sales or promotions going on today?
5. Can I try this on before I buy it?
6. What sizes do you have available for this item?
7. Do you offer any discounts for students, seniors, or military personnel?
8. Is there a warranty or return policy for this product?
9. Can you tell me more about the material this product is made of?
10. Are there any additional fees or charges I should be aware of?
11. Do you offer gift-wrapping services?
12. Can I pay with a credit card, debit card, or cash?
13. Do you offer layaway or installment payment options?
14. Can you recommend any similar products to this one?
15. Are there any upcoming product releases or new arrivals?
16. Can I order this item online if it's not available in-store?
17. Can you check if this item is available at another branch or location?
18. Do you have any exclusive deals or offers for loyal customers?
19. Can I see a demonstration of how this product works?
20. Are there any assembly or installation services available for this product?
21. Do you offer price matching if I find this product cheaper elsewhere?
22. Can I sign up for a rewards program or loyalty card?
23. Are there any financing options available for larger purchases?
24. Can you recommend any complementary products or accessories for this item?
25. Can I reserve this item and pick it up later?
26. Do you offer free shipping for online orders?
27. Can you tell me about the manufacturer's warranty for this product?
28. Are there any eco-friendly or sustainable options available?
29. Can you provide more information about the features of this product?
30. Do you have a customer service desk where I can get assistance if needed?
31. Are there any special events or promotions happening soon?
32. Can I request a custom order for this product?
33. Do you offer gift cards that can be used in-store or online?
34. Can you help me find a product similar to one I've purchased here before?
35. Do you have any recommendations for gifts for [specific occasion]?
36. Can you tell me about the durability or lifespan of this product?
37. Are there any upcoming sales or clearance events?
38. Can I return or exchange this item if it doesn't meet my expectations?
39. Can I track my order if I purchase online?
40. Do you have a price list for your services or products?
41. Can you provide information about any available extended warranties?
42. Can you tell me about the ingredients or materials used in this product?
43. Do you offer any installation or setup services for electronics or appliances?
44. Can you tell me about the product's energy efficiency or environmental impact?
45. Do you have any recommendations for [specific use case]?
46. Can you provide information about the product's safety certifications?
47. Can I sign up for notifications about restocks or new arrivals?
48. Can I return an online purchase to a physical store location?
49. Do you offer any bulk discounts for large orders?
50. Can you help me find a product that's suitable for [specific need]?
51. Can I schedule a delivery or pickup time for my purchase?
52. Do you have any sizing guides or measurement charts available?
53. Can you provide instructions for using or maintaining this product?
54. Are there any additional accessories included with this product?
55. Can I see a sample or demo of this product before purchasing?
56. Can you provide information about any ongoing maintenance or upkeep required?
57. Do you offer any trade-in or recycling programs for old products?
58. Can you provide information about the product's performance or reliability?
59. Can you help me troubleshoot an issue with a product I've purchased here?
60. Do you have any recommendations for products that are suitable for sensitive skin?
61. Can you provide information about the product's compatibility with other devices or systems?
62. Do you offer any installation or setup services for furniture or home appliances?
63. Can you provide recommendations for products that are suitable for [specific age group]?
64. Can you tell me about any available financing or payment plans for this product?
65. Do you offer any price adjustments if the price of a product changes shortly after purchase?
66. Can you provide information about the product's warranty coverage and duration?
67. Do you have any recommendations for products that are hypoallergenic?
68. Can you provide information about the product's shelf life or expiration date?
69. Can you help me track down a product that's out of stock online?
70. Can you provide recommendations for products that are suitable for [specific climate or environment]?
71. Do you offer any repair services for damaged or faulty products?
72. Can you provide information about any available product recalls or safety warnings?
73. Can you help me find a product that's within a specific price range?
74. Can you provide information about any available product certifications or quality standards?
75. Can you provide information about the product's water resistance or waterproofing capabilities?
76. Can you recommend any products for [specific hobby or interest]?
77. Do you offer any personalization or customization options for products?
78. Can you provide information about any available product trials or demos?
79. Can you help me compare different models or versions of the same product?
80. Can you provide information about any available product insurance or protection plans?
81. Do you offer any repair or maintenance services for products purchased elsewhere?
82. Can you help me find a product that's suitable for [specific dietary restrictions or preferences]?
83. Can you provide information about any available rewards or loyalty programs?
84. Do you offer any discounts or promotions for first-time customers?
85. Can you help me find a product that's suitable for [specific age group or gender]?
86. Can you provide information about any available product bundles or packages?
87. Do you offer any educational resources or workshops related to your products?
88. Can you provide information about the product's compatibility with different operating systems or platforms?
89. Can you help me find a product that's suitable for [specific occasion or event]?
90. Do you have any recommendations for products that are ethically sourced or produced?
91. Can you provide information about any available product testing or certification processes?
92. Can you help me find a product that's suitable for [specific activity or sport]?
93. Can you provide information about the product's durability or long-term performance?
94. Do you offer any bulk ordering or wholesale options for businesses?
95. Can you provide information about any available product manuals or user guides?
96. Can you help me find a product that's suitable for [specific medical condition or concern]?
97. Can you provide information about the product's compatibility with different accessories or add-ons?
98. Do you offer any gift-wrapping or packaging services for purchases?
99. Can you help me find a product that's suitable for [specific style or aesthetic]?
100. Can you provide information about any upcoming product releases or launches?

---

WERSJA 🇵🇱

1. Jakie są godziny otwarcia sklepu?
2. Czy macie ten produkt na stanie?
3. Czy możesz mi pomóc znaleźć konkretny produkt?
4. Czy obecnie trwa jakaś wyprzedaż lub promocja?
5. Czy mogę przymierzyć ten produkt przed zakupem?
6. Jakie rozmiary są dostępne dla tego produktu?
7. Czy oferujecie jakieś zniżki dla studentów, emerytów lub osób służby wojskowej?
8. Czy produkt ten objęty jest gwarancją lub polityką zwrotu?
9. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat materiału, z którego wykonany jest ten produkt?
10. Czy są jakieś dodatkowe opłaty, o których powinienem wiedzieć?
11. Czy oferujecie usługi pakowania prezentów?
12. Czy mogę zapłacić kartą kredytową, kartą debetową lub gotówką?
13. Czy oferujecie płatności ratalne?
14. Czy możesz polecić jakieś podobne produkty do tego?
15. Czy są planowane jakieś nowe produkty lub nowe dostawy?
16. Czy mogę zamówić ten produkt online, jeśli nie jest dostępny w sklepie?
17. Czy możesz sprawdzić, czy ten produkt jest dostępny w innej filii lub lokalizacji?
18. Czy oferujecie jakieś specjalne oferty dla stałych klientów?
19. Czy mogę zobaczyć demonstrację działania tego produktu?
20. Czy są dostępne usługi montażu lub instalacji dla tego produktu?
21. Czy oferujecie dopasowanie ceny, jeśli znajdę ten produkt taniej gdzieś indziej?
22. Czy mogę zapisać się do programu lojalnościowego lub otrzymać kartę stałego klienta?
23. Czy są dostępne opcje finansowania dla większych zakupów?
24. Czy możesz polecić jakieś produkty lub akcesoria uzupełniające do tego przedmiotu?
25. Czy mogę zarezerwować ten przedmiot i odebrać go później?
26. Czy oferujecie darmową wysyłkę dla zamówień online?
27. Czy możesz opowiedzieć mi o gwarancji producenta tego produktu?
28. Czy są dostępne opcje ekologiczne lub zrównoważone?
29. Czy możesz udzielić więcej informacji na temat funkcji tego produktu

?
30. Czy macie biuro obsługi klienta, gdzie mogę uzyskać pomoc w razie potrzeby?
31. Czy wkrótce odbędą się jakieś specjalne wydarzenia lub promocje?
32. Czy mogę złożyć zamówienie na specjalne życzenie dla tego produktu?
33. Czy oferujecie karty podarunkowe, które można używać w sklepie stacjonarnym lub online?
34. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt podobny do tego, który wcześniej kupiłem tutaj?
35. Czy masz jakieś rekomendacje na prezenty na [konkretną okazję]?
36. Czy możesz opowiedzieć mi o trwałości lub żywotności tego produktu?
37. Czy wkrótce odbędą się jakieś wyprzedaże lub akcje wyprzedażowe?
38. Czy mogę zwrócić lub wymienić ten przedmiot, jeśli nie spełnia moich oczekiwań?
39. Czy mogę śledzić moje zamówienie po zakupie online?
40. Czy macie listę cen swoich usług lub produktów?
41. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych rozszerzonych gwarancji?
42. Czy możesz powiedzieć mi o składnikach lub materiałach użytych w tym produkcie?
43. Czy oferujecie jakieś usługi montażu lub konfiguracji dla elektroniki lub urządzeń AGD?
44. Czy możesz opowiedzieć mi o efektywności energetycznej lub wpływie środowiskowym tego produktu?
45. Czy masz jakieś rekomendacje na produkty dla osób z [konkretnym schorzeniem medycznym lub zmartwieniem]?
46. Czy możesz udzielić informacji na temat certyfikatów bezpieczeństwa produktu?
47. Czy mogę zapisać się na powiadomienia o dostawach lub nowych produktach?
48. Czy mogę zwrócić zakup online do sklepu stacjonarnego?
49. Czy oferujecie jakiekolwiek zniżki hurtowe dla dużych zamówień?
50. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [konkretnej potrzeby]?
51. Czy mogę zaplanować czas dostawy lub odbioru dla mojego zakupu?
52. Czy macie jakieś przewodniki dotyczące rozmiarów lub tabelki pomiarowe?
53. Czy możesz podać instrukcje dotyczące korzystania lub utrzymania tego produktu?
54. Czy są dostępne jakieś dodatkowe akcesoria w zestawie z tym produktem?
55. Czy mogę zobaczyć próbkę lub prezentację tego produktu przed zakupem?
56. Czy możesz udzielić informacji na temat koniecznych prac konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych?
57. Czy oferujecie jakiekolwiek programy wymiany lub recyklingu starych produktów?
58. Czy możesz udzielić informacji na temat wydajności lub niezawodności tego produktu?
59. Czy możesz mi pomóc z rozwiązywaniem problemów z produktami zakupionymi tutaj?
60. Czy macie jakieś rekomendacje dla produktów odpowiednich dla osób ze skórą wrażliwą?
61. Czy możesz udzielić informacji na temat kompatybilności tego produktu z innymi urządzeniami lub systemami?
62. Czy oferujecie jakieś usługi instalacji lub konfiguracji dla mebli lub sprzętu AGD?
63. Czy możesz polecić produkty odpowiednie dla [określonej grupy wiekowej lub płci]?
64. Czy możesz powiedzieć coś o dostępnych opcjach finansowania dla tego produktu?
65. Czy oferujecie jakieś dostosowanie ceny, jeśli cena produktu zmieni się krótko po zakupie?
66. Czy możesz udzielić informacji na temat zakresu i czasu obowiązywania gwarancji tego produktu?
67. Czy macie jakieś rekomendacje dla produktów odpowiednich dla osób o skórze wrażliwej?
68. Czy możesz udzielić informacji na temat trwałości lub długotrwałej wydajności tego produktu?
69. Czy oferujecie jakiekolwiek opcje hurtowego zamawiania lub hurtowe zamówienia dla firm?
70. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych instrukcji obsługi lub przewodników użytkownika dla produktu?
71. Czy możesz pomóc mi znaleźć produkt w określonym przedziale cenowym?
72. Czy możesz udzielić informacji na temat ewentualnych przypomnień o produktach lub ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa?
73. Czy możesz pomóc mi znaleźć produkt, który mieści się w określonym przedziale cenowym?
74. Czy możesz udzielić informacji na temat certyfikatów lub standardów jakości dostępnych dla produktu?
75. Czy możesz udzielić informacji na temat odporności na wodę lub wodoodporności tego produktu?
76. Czy możesz polecić jakieś produkty zgodne z [konkretnym hobby lub zainteresowaniem]?
77. Czy oferujecie jakieś opcje personalizacji lub dostosowywania produktów?
78. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych prób lub demonstracji produktów?
79. Czy możesz mi pomóc w porównaniu różnych modeli lub wersji tego samego produktu?
80. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych ubezpieczeń lub planów ochrony produktów?
81. Czy oferujecie jakieś usługi naprawy lub konserwacji dla uszkodzonych lub wadliwych produktów?
82. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [określonych ograniczeń lub preferencji dietetycznych]?
83. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych programów nagród lub programów lojalnościowych?
84. Czy oferujecie jakiekolwiek zniżki lub promocje dla nowych klientów?
85. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [określonej grupy wiekowej lub płci]?
86. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych zestawów lub pakietów produktów?
87. Czy oferujecie jakiekolwiek materiały edukacyjne lub warsztaty związane z waszymi produktami?
88. Czy możesz udzielić informacji na temat kompatybilności produktu z różnymi systemami operacyjnymi lub platformami?
89. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [określonej okazji lub wydarzenia]?
90. Czy macie jakieś rekomendacje dla produktów, które są etycznie pozyskiwane lub produkowane?
91. Czy możesz udzielić informacji na temat procesów testowania lub certyfikacji produktu?
92. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [konkretnego zajęcia lub sportu]?
93. Czy możesz udzielić informacji na temat trwałości lub długotrwałej wydajności tego produktu?
94. Czy oferujecie jakiekolwiek opcje hurtowego zamawiania lub hurtowe zamówienia dla firm?
95. Czy możesz udzielić informacji na temat dostępnych instrukcji obsługi lub przewodników użytkownika dla produktu?
96. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [określonego stanu zdrowia lub obawy]?
97. Czy możesz udzielić informacji na temat kompatybilności produktu z różnymi akcesoriami lub dodatkami?
98. Czy oferujecie usługi pakowania prezentów lub opakowania dla zakupów?
99. Czy możesz mi pomóc znaleźć produkt odpowiedni dla [określonego stylu lub estetyki]?
100. Czy możesz udzielić informacji na temat nadchodzących premier lub uruchomień produktów?

bottom of page