top of page

100 PYTAŃ
jakie możesz zadać i usłyszeć w środkach transportu

A. Jesteś na lotnisku jako turysta. 
A. You are at the airport as a tourist.

 

WERSJA 🇵🇱

1. Gdzie znajduje się najbliższy punkt informacyjny?
2. Czy może mnie Pan/Pani skierować do obszaru odbioru bagażu dla lotów międzynarodowych?
3. Jak mogę uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi na lotnisku?
4. Czy są dostępne usługi wymiany walut w terminalu?
5. Jakie są obecne procedury kontroli bezpieczeństwa?
6. Czy na terenie lotniska znajduje się wyznaczone miejsce do palenia papierosów?
7. Czy mogę kupić przekąski lub posiłki przed odlotem mojego lotu?
8. Czy w terminalu są dostępne stacje ładowania lub gniazdka do urządzeń elektronicznych?
9. Jak mogę poprosić o specjalną pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych lub z potrzebami medycznymi?
10. Czy jest dział rzeczy znalezionych, gdzie mogę dowiedzieć się o zaginionych przedmiotach?
11. Czy na lotnisku są sklepy bezcłowe lub butiki sprzedające pamiątki i prezenty?
12. Czy może mi Pan/Pani udzielić informacji na temat opcji transportu z lotniska do centrum miasta?
13. Jakie są wytyczne dotyczące przewożenia płynów i przedmiotów objętych ograniczeniami w bagażu podręcznym?
14. Jak wcześnie powinienem przybyć na lotnisko przed planowanym czasem odlotu?
15. Czy jest salon lub miejsce do siedzenia dla pasażerów z długimi przesiadkami?
16. Czy może mi Pan/Pani pomóc znaleźć bramkę na lot z przesiadką i czas odlotu?
17. Czy są dostępne bankomaty do wypłacania gotówki w różnych walutach?
18. Czy ma Pan/Pani rekomendacje dotyczące pobliskich hoteli, jeśli potrzebuję noclegu?
19. Czy może mi Pan/Pani wyjaśnić, jak skorzystać z usług transportowych, takich jak taksówki, busy czy wynajem samochodów?
20. Czy są dostępne informacje na temat lokalnych atrakcji turystycznych lub wycieczek dostępnych na lotnisku?

VERSION 🇬🇧🇺🇸

1. Where is the nearest information desk located?
2. Can you direct me to the baggage claim area for international flights?
3. How do I access Wi-Fi at the airport?
4. Are there any currency exchange services available in the terminal?
5. What are the current security screening procedures in place?
6. Is there a designated smoking area within the airport premises?
7. Can I purchase snacks or meals before my flight departs? 
8. Are there charging stations or outlets for electronic devices around the terminal?
9. How can I request special assistance for passengers with disabilities or medical needs?
10. Is there a lost and found department where I can inquire about missing items? 
11. Are there any duty-free shops or boutiques selling souvenirs and gifts in the airport?
12. Can you provide information on transportation options from the airport to downtown?
13. What are the guidelines for carrying liquids and restricted items in carry-on luggage?
14. How early should I arrive at the airport before my scheduled departure time?
15. Is there a lounge or seating area for passengers with long layovers? 
16. Can you assist me in finding my connecting flight gate and departure time?
17. Are there ATMs available to withdraw cash in multiple currencies? 
18. Do you have recommendations for nearby hotels if I need an overnight stay? 
19. Can you explain how to access transportation services such as taxis, shuttles, or rental cars?
20. Is there any information on local tourist attractions or sightseeing tours available at the airport?

B. Jesteś na lotnisku jako turysta, słyszysz pytania zadawane tobie. 
B. You are at the airport as a tourist, you can hear these questions being asked to you.

 

WERSJA 🇵🇱

1. Czy mogę zobaczyć Państwa kartę pokładową?
2. Czy mają Państwo jakiekolwiek płyny lub przedmioty zabronione w bagażu podręcznym?
3. Czy podróżują Państwo służbowo czy rekreacyjnie?
4. Czy potrzebują Państwo specjalnej pomocy podczas podróży?
5. Jaki jest Państwa ostateczny cel podróży dzisiaj?
6. Czy pakowali Państwo swoje torby samodzielnie i czy mieli je Państwo zawsze przy sobie?
7. Czy byli Państwo już na tym lotnisku, czy potrzebują wskazówek dotyczących bramki?
8. Czy są Państwo świadomi obowiązujących obecnie procedur kontroli bezpieczeństwa?
9. Czy mają Państwo jakiekolwiek urządzenia elektroniczne, które należy wyjąć z torby do kontroli?
10. Czy mogę potwierdzić wagę Państwa bagażu rejestrowanego przed jego załadowaniem?
11. Czy umieścili Państwo jakiekolwiek wartościowe czy kruche przedmioty w bagażu rejestrowanym?
12. Czy istnieją jakiekolwiek schorzenia lub leki, o których powinniśmy wiedzieć dla Państwa wygody?
13. Czy mogę udzielić wskazówek dotyczących dostępu do Wi-Fi lub stacji ładowania w terminalu?
14. Czy istnieje określony salon linii lotniczych lub miejsce do siedzenia, do którego mogę Państwa skierować?
15. Czy chcieliby Państwo informacji na temat usług transportowych z lotniska do centrum miasta?
16. Czy interesują Państwa sklepy wolnocłowe lub opcje gastronomiczne podczas oczekiwania na lot?
17. Czy mogę pomóc w rezerwacji usług transportu naziemnego, takich jak taksówki, busy czy wynajem samochodów?
18. Czy potrzebują Państwo pomocy w zlokalizowaniu toalet, miejsc do zmiany pieluch lub udogodnień dla rodzin?
19. Czy chcieliby Państwo aktualizacje dotyczące zmian w statusie lotu, opóźnień, odwołań lub przypisanych bramek?
20. Czy mogę pomóc w ułatwieniu komunikacji między pasażerami a przedstawicielami linii lotniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba?
21. Czy mogę pomóc w czymkolwiek innym podczas Państwa pobytu na lotnisku?
22. Jakie było Państwa doświadczenie podczas kontroli bezpieczeństwa dzisiaj?
23. Czy mają Państwo jakieś preferencje dotyczące miejsca siedzenia na pokładzie (np. miejsce przy przejściu, przy oknie)?
24. Czy potrzebują Państwo pomocy w ponownej rezerwacji lotów w przypadku opóźnień?
25. Czy mogę zaoferować Państwu rekomendacje dotyczące pobliskich hoteli, jeśli konieczny będzie nocleg?

VERSION 🇬🇧🇺🇸

1. Can I see your boarding pass, please?
2. Do you have any liquids or prohibited items in your carry-on luggage?
3. Are you traveling for business or leisure?
4. Do you require any special assistance during your journey?
5. What is your final destination today?
6. Did you pack your bags yourself, and are they with you at all times?
7. Have you been to this airport before, or do you need directions to your gate?
8. Are you aware of the current security screening procedures in place?
9. Do you have any electronic devices that need to be removed from your bag for screening? 
10. Can I confirm the weight of your checked baggage before it is sent off for loading? 
11. Have you placed any valuables or fragile items in your checked luggage?
12. Are there any medical conditions or medications that we should be aware of for your comfort? 
13. Can I provide guidance on accessing Wi-Fi or charging stations within the terminal?
14. Is there a specific airline lounge or seating area that I can direct you to? 
15. Would you like information on transportation services from the airport to the city center?
16. Are there any duty-free shops or dining options that interest you while waiting for your flight?
17. Can I assist with booking ground transportation services such as taxis, shuttles, or rental cars?
18. Do you need assistance with locating restrooms, baby-changing facilities, or family-friendly amenities?
19. Would you like updates on flight status changes, delays, cancellations, or gate assignments?
20. Can I help facilitate communication between passengers and airline representatives if needed?
21. Is there anything else we can assist with during your time at the airport? 
22. How was your experience going through security screening today?
23. Is there a specific seating preference on board (e.g., aisle seat, window seat)?  
24. Would you like assistance with rebooking flights in case of missed connections? 
25. Can I offer recommendations for nearby hotels if an overnight stay is necessary?  

C. Jesteś w taksówce, słyszysz te pytania.
C. You are in a taxi, you hear these questions.

WERSJA 🇵🇱

1. Jaki jest Państwa cel podróży?
2. Jaką trasę wolą Państwo obrać?
3. Czy mają Państwo preferencje dotyczące muzyki w samochodzie?
4. Czy woleliby Państwo klimatyzację włączoną lub wyłączoną?
5. Jak długo trwa zazwyczaj Państwa podróż?
6. Czy możemy zatrzymać się na krótką przerwę w drodze?
7. Czy mają Państwo określone wymagania dotyczące miejsca docelowego?
8. Czy podróżują Państwo z bagażem, który muszę załadować do bagażnika?
9. Czy mają Państwo preferencje dotyczące stylu jazdy (np. wolno, szybko)?
10. Czy mogę włączyć lokalne wiadomości lub radio, jeśli to Państwu odpowiada?
11. Czy chcieliby Państwo skorzystać z jakichkolwiek usług dodatkowych, takich jak Wi-Fi?
12. Czy mogę pomóc Państwu w znalezieniu restauracji lub kawiarni w pobliżu miejsca docelowego?
13. Czy mają Państwo preferencje dotyczące cichej lub rozmownej jazdy?
14. Jakie są Państwa plany na dzień dzisiejszy po przybyciu do celu?
15. Czy potrzebują Państwo pomocy przy wyjmowaniu bagażu po dotarciu na miejsce?
16. Czy mają Państwo preferencje dotyczące trasy (np. przez centrum miasta, bocznymi drogami)?
17. Czy podróżują Państwo z dziećmi i potrzebują fotelików samochodowych?
18. Czy chcieliby Państwo zatrzymać się po drodze, aby coś kupić?
19. Czy podróżują Państwo do hotelu, lotniska czy innego miejsca?
20. Czy mogę zaoferować Państwu lokalne rekomendacje turystyczne lub wskazówki?

**VERSION 🇬🇧🇺🇸**

1. What is your destination today?
2. Which route would you prefer to take?
3. Do you have any music preferences for the ride?
4. Would you like the air conditioning on or off?
5. How long does your journey usually take?
6. Can we make a brief stop along the way?
7. Do you have any specific requirements for your destination?
8. Are you traveling with luggage that needs to be loaded into the trunk?
9. Do you have any preferences for the driving style (e.g., slow, fast)?
10. Can I turn on the local news or radio if that suits you?
11. Would you like to use any additional services such as Wi-Fi?
12. Can I help you find a restaurant or café near your destination?
13. Do you prefer a quiet ride or a conversational one?
14. What are your plans for today after reaching your destination?
15. Do you need help with unloading your luggage upon arrival?
16. Do you have a preference for the route (e.g., through downtown, side roads)?
17. Are you traveling with children and need car seats?
18. Would you like to make any stops along the way to buy something?
19. Are you heading to a hotel, airport, or another place?
20. Can I offer you any local tourist recommendations or directions?

D. Jesteś w taksówce, zadajesz te pytania.
D. You are in a taxi, you ask these questions.

WERSJA 🇵🇱

1. Czy mogę prosić o zawiezienie mnie na adres [adres]?
2. Jaki jest najszybszy sposób dotarcia do mojego celu?
3. Czy mogę prosić o włączenie klimatyzacji?
4. Czy mogę prosić o wyłączenie radia?
5. Jak długo potrwa podróż do mojego celu?
6. Czy mogę prosić o zatrzymanie się na chwilę w [miejsce]?
7. Czy mogę zapłacić kartą kredytową czy tylko gotówką?
8. Czy zna Pan/Pani dobry skrót, aby uniknąć korków?
9. Czy mogę prosić o cichą jazdę, bo potrzebuję odpocząć?
10. Czy może Pan/Pani zatrzymać się na chwilę, żebym mógł/mogła coś kupić?
11. Czy w pobliżu mojego celu znajduje się jakaś dobra restauracja?
12. Czy może Pan/Pani zatrzymać się na stacji benzynowej, bo muszę skorzystać z toalety?
13. Czy mogę zostawić bagaż w samochodzie, podczas gdy będę załatwiać sprawy?
14. Czy mogę prosić o podanie orientacyjnej ceny za przejazd?
15. Czy zna Pan/Pani dobry hotel w pobliżu mojego celu?
16. Czy mogę prosić o przewiezienie mnie przez najpiękniejsze miejsca w mieście?
17. Czy mogę prosić o włączenie muzyki?
18. Czy może Pan/Pani zadzwonić do mojego celu podróży i potwierdzić moją godzinę przybycia?
19. Czy mogę prosić o pomoc przy wyjęciu bagażu po dotarciu na miejsce?
20. Czy mogę prosić o pojechanie na lotnisko o [godzina]?

VERSION 🇬🇧🇺🇸

1. Can you please take me to [address]?
2. What is the quickest way to reach my destination?
3. Can you please turn on the air conditioning?
4. Can you please turn off the radio?
5. How long will it take to get to my destination?
6. Can you make a quick stop at [place]?
7. Can I pay with a credit card or is it cash only?
8. Do you know a good shortcut to avoid traffic?
9. Can I have a quiet ride, please, as I need to rest?
10. Can you please stop for a moment so I can buy something?
11. Is there a good restaurant near my destination?
12. Can you stop at a gas station, as I need to use the restroom?
13. Can I leave my luggage in the car while I take care of some errands?
14. Can you give me an approximate fare for the ride?
15. Do you know a good hotel near my destination?
16. Can you drive me through the most scenic parts of the city?
17. Can you please turn on some music?
18. Can you call my destination and confirm my arrival time?
19. Can you help me unload my luggage upon arrival?
20. Can you take me to the airport at [time]?

E. Jesteś w autobusie lub metrze, słyszysz te pytania.
E. You are on a bus or subway, you hear these questions.

WERSJA 🇵🇱

1. Czy to jest linia do [nazwa miejsca]?
2. Jak długo potrwa podróż do mojego celu?
3. Czy mogę zapłacić kartą kredytową za bilet?
4. Czy ten autobus/metro zatrzymuje się przy [nazwa przystanku]?
5. Czy mogę kupić bilet u kierowcy?
6. Czy ten autobus/metro jest dostępny dla osób niepełnosprawnych?
7. Jaka jest najbliższa stacja przesiadkowa do [nazwa miejsca]?
8. Czy to jest trasa ekspresowa czy zwykła?
9. Jak często kursuje ten autobus/metro?
10. Czy mogę wziąć ze sobą rower na pokład?
11. Czy jest dostępna sieć Wi-Fi na pokładzie?
12. Czy są jakieś zniżki dla studentów lub seniorów?
13. Czy mogę skorzystać z toalety na pokładzie?
14. Jakie są zasady dotyczące przewozu bagażu?
15. Jakie są godziny szczytu dla tej linii?
16. Czy ten autobus/metro zatrzymuje się przy [nazwa atrakcji turystycznej]?
17. Czy mogę kupić bilet miesięczny lub wieloprzejazdowy?
18. Jakie są zasady dotyczące przewozu zwierząt?
19. Jak długo muszę czekać na kolejny autobus/metro, jeśli przegapię ten?
20. Czy ten autobus/metro jedzie bezpośrednio do [nazwa miejsca], czy muszę się przesiadać?

VERSION 🇬🇧🇺🇸

1. Is this the line to [place name]?
2. How long will the journey take to my destination?
3. Can I pay for a ticket with a credit card?
4. Does this bus/subway stop at [station name]?
5. Can I buy a ticket from the driver?
6. Is this bus/subway accessible for disabled persons?
7. What is the closest transfer station to [place name]?
8. Is this an express route or a regular one?
9. How frequently does this bus/subway run?
10. Can I bring a bicycle on board?
11. Is there Wi-Fi available on board?
12. Are there any discounts for students or seniors?
13. Can I use the restroom on board?
14. What are the rules regarding luggage on board?
15. What are the peak hours

 for this line?
16. Does this bus/subway stop at [tourist attraction name]?
17. Can I buy a monthly or multi-ride ticket?
18. What are the rules for bringing pets on board?
19. How long will I have to wait for the next bus/subway if I miss this one?
20. Does this bus/subway go directly to [place name] or do I need to transfer?

F. Jesteś w autobusie lub metrze, zadajesz te pytania.
F. You are on a bus or subway, you ask these questions.

WERSJA 🇵🇱

1. Czy ten autobus/metro jedzie do [nazwa miejsca]?
2. Gdzie mogę kupić bilet?
3. Ile kosztuje bilet do [nazwa miejsca]?
4. Jak długo potrwa podróż do mojego celu?
5. O której godzinie dojedziemy do [nazwa miejsca]?
6. Czy ten autobus/metro zatrzymuje się przy [nazwa przystanku]?
7. Jakie są godziny szczytu dla tej linii?
8. Czy mogę przesiąść się na inną linię przy [nazwa stacji]?
9. Czy mogę zapłacić kartą kredytową za bilet?
10. Czy mogę prosić o powiadomienie mnie, gdy dotrzemy do mojego przystanku?
11. Czy ten autobus/metro jest dostępny dla osób niepełnosprawnych?
12. Czy mogę wziąć ze sobą rower na pokład?
13. Czy mogę skorzystać z toalety na pokładzie?
14. Czy jest dostępna sieć Wi-Fi na pokładzie?
15. Jakie są zasady dotyczące przewozu zwierząt?
16. Jak często kursuje ten autobus/metro?
17. Czy są jakieś zniżki dla studentów lub seniorów?
18. Czy mogę kupić bilet u kierowcy?
19. Jakie są zasady dotyczące przewozu bagażu?
20. Czy ten autobus/metro jedzie bezpośrednio do [nazwa miejsca], czy muszę się przesiadać?

VERSION 🇬🇧🇺🇸

1. Does this bus/subway go to [place name]?
2. Where can I buy a ticket?
3. How much is a ticket to [place name]?
4. How long will the journey take to my destination?
5. What time will we arrive at [place name]?
6. Does this bus/subway stop at [station name]?
7. What are the peak hours for this line?
8. Can I transfer to another line at [station name]?
9. Can I pay for a ticket with a credit card?
10. Can you please let me know when we reach my stop?
11. Is this bus/subway accessible for disabled persons?
12. Can I bring a bicycle on board?
13. Can I use the restroom on board?
14. Is there Wi-Fi available on board?
15. What are the rules for bringing pets on board?
16. How frequently does this bus/subway run?
17. Are there any discounts for students or seniors?
18. Can I buy a ticket from the driver?
19. What are the rules regarding luggage on board?
20. Does this bus/subway go directly to [place name] or do I need to transfer?

bottom of page