top of page
Szukaj

Zabłyśnij opisem wykresu po angielsku

Najciekawsze wykresy do opisu zależą od rodzaju danych i informacji, które chcesz przekazać. Oto kilka interesujących typów wykresów:


1. Wykres kołowy (Pie Chart):


dobry do przedstawiania udziałów procentowych lub proporcji w całkowitym zbiorze danych.


2. Wykres słupkowy (Bar Chart):


idealny do porównań między różnymi kategoriami danych.


3. Wykres liniowy (Line Chart):


doskonały do pokazywania zmian w czasie, trendów lub korelacji.


4. Wykres punktowy (Scatter Plot):


pomaga w identyfikowaniu zależności lub relacji między dwoma zmiennymi.


5. Histogram:


przydatny do przedstawiania rozkładu częstości dla danych liczbowych.


6. Wykres radarowy (Radar Chart):


nadaje się do prezentacji wielu zmiennych w formie wielokąta, co ułatwia porównania.


7. Wykres bąbelkowy (Bubble Chart):


pozwala na przedstawienie trzech wymiarów danych, gdzie wielkość bąbelków reprezentuje trzecią zmienną.


8. Mapa cieplna (Heatmap):


wykorzystywana do ukazywania intensywności zjawisk na przestrzeni dwuwymiarowej.


9. Diagram Gantta (Gantt Chart):


idealny do planowania i śledzenia postępów w projektach z podziałem na zadania i czas.


10. Wykres świecowy (Candlestick Chart):


stosowany w analizie finansowej do przedstawiania danych dotyczących cen akcji w określonym okresie.


Dobór konkretnego wykresu zależy od kontekstu i celu analizy danych.


Jeśli chcecie zabłysnąć słownictwem - ćwiczcie, ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie.


Oto przykładowe zwroty w języku angielskim i polskim, które wybrałam specjalnie dla Was.


ENGLISH 🇬🇧🇺🇸


1. The pie chart delineates...

2. It exhibits the distribution of...

3. The visual representation elucidates...

4. Each segment portrays...

5. The chart elucidates the proportion of...

6. It graphically illustrates the breakdown of...

7. The divisions outline the percentage distribution of...

8. Each wedge characterizes...

9. The chart encapsulates the composition of...

10. It offers a clear depiction of...

11. The sectors delineate the relative proportions of...

12. Each slice corresponds to a specific percentage of...

13. It provides a comprehensive overview of...

14. The graphic conveys the distribution of...

15. The chart offers insight into the distribution of...

16. Each portion signifies the share of...

17. The segments vividly represent...

18. It visually breaks down the components of...

19. The chart highlights the proportionate distribution of...

20. Each wedge visually represents the percentage share of...

21. It showcases the breakdown of...

22. The divisions clearly represent...

23. The graphic illustrates the distribution pattern of...

24. Each slice denotes the relative percentage of...

25. It succinctly portrays the proportion of...

26. The chart clearly delineates the components of...

27. Each segment is indicative of...

28. It graphically displays the share of...

29. The divisions articulate the distributional aspects of...

30. Each wedge emphasizes...

31. It visually represents the allocation of...

32. The chart effectively communicates the distribution of...

33. Each slice offers a glimpse into...

34. It illustrates the proportional distribution of...

35. The segments underscore the relative percentages of...

36. Each portion offers insight into...

37. It provides a visual breakdown showcasing...

38. The chart demonstrates the distributional breakdown of...

39. Each wedge vividly captures...

40. It graphically represents the composition of...

41. The divisions portray the percentage distribution of...

42. Each slice visually represents...

43. It clearly outlines the proportion of...

44. The chart effectively communicates the distribution pattern of...

45. Each segment encapsulates...

46. It offers a comprehensive visualization of...

47. The graphic succinctly represents the proportional breakdown of...

48. Each portion provides a clear indication of...

49. It illustrates the distributional aspects of...

50. The chart breaks down the components, showcasing...


WERSJA POLSKA 🇵🇱


1. Wykres kołowy przedstawia...

2. Ilustruje rozkład...

3. Wizualna reprezentacja objaśnia...

4. Każdy segment przedstawia...

5. Wykres obrazuje proporcje...

6. Graficznie pokazuje podział...

7. Działy przedstawiają procentowy rozkład...

8. Każda klin symbolizuje...

9. Wykres podsumowuje skład...

10. Oferuje klarowny obraz...

11. Sekcje zarysowują względne proporcje...

12. Każda część odpowiada za...

13. Daje pełen obraz rozkładu...

14. Grafika przedstawia rozkład...

15. Wykres oferuje wgląd w dystrybucję...

16. Każdy kawałek oznacza odsetek...

17. Segmenty obrazują rozkład...

18. Pokazuje procentowy podział...

19. Każdy fragment ilustruje udział...

20. Wykres wskazuje, w jaki sposób składniki przyczyniają się do całości.

21. Prezentuje rozkład...

22. Działy wyraźnie przedstawiają...

23. Grafika ilustruje wzorzec dystrybucji...

24. Każdy kawałek oznacza względny odsetek...

25. Zwięźle przedstawia odsetek...

26. Wykres jasno zarysowuje składniki...

27. Każdy segment jest wyrazem...

28. Graficznie przedstawia udział...

29. Działy artykułują aspekty dystrybucji...

30. Każda klin podkreśla...

31. Wizualnie przedstawia alokację...

32. Wykres efektywnie przekazuje rozkład...

33. Każdy kawałek daje wgląd w...

34. Ilustruje proporcjonalny rozkład...

35. Segmenty podkreślają względne odsetki...

36. Każda część oferuje wgląd w...

37. Zapewnia wizualny podział, prezentując...

38. Wykres demonstruje dystrybucję...

39. Każda klin wyrazowo uchwytuje...

40. Graficznie przedstawia skład...

41. Działy przedstawiają procentowy rozkład...

42. Każdy kawałek wizualnie reprezentuje...

43. Jasno przedstawia proporcję...

44. Wykres efektywnie komunikuje wzorzec dystrybucji...

45. Każdy segment zamyka w sobie...

46. Oferuje pełną wizualizację...

47. Grafika zwięźle przedstawia proporcjonalny podział...

48. Każda część dostarcza czytelnej wskazówki...

49. Ilustruje aspekty dystrybucji...

50. Wykres rozkłada składniki, prezentując...


Więcej znajdziecie wkrótce na moim kanale

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page