top of page
Szukaj

Opis obrazka

Opis obrazka stanowi istotny element oceny Twoich umiejętności językowych na każdym egzaminie, czy to matura ustna, FCE, CAE, czy CPE. Pamiętaj, że kluczowe jest zrozumienie charakteru egzaminu, dlatego warto wcześniej trenować z egzaminatorem (jeśli to możliwe), doświadczonym nauczycielem lub lektorem.

Poniżej przedstawiam istotne zasady, które warto przestrzegać podczas opisu obrazka na egzaminie:

 1. Obserwacja i Analiza: Opisz to, co widzisz na obrazku, skupiając się na detalach, takich jak postacie, otoczenie, kolory, wyrazy twarzy, emocje, kompozycja i inne istotne elementy.

 2. Struktura Opisu: Rozpocznij od krótkiego wprowadzenia, które ogólnie opisuje treść obrazka. Następnie przejdź do bardziej szczegółowego opisu, zachowując kolejność logiczną, np. z góry na dół lub od lewej do prawej.

 3. Czas Teraźniejszy: Opisuj obrazek w czasie teraźniejszym, aby nadal być w trakcie obserwacji. Pomaga to słuchaczowi lepiej zobaczyć to, co opisujesz.

 4. Opis Emocji i Nastroju: Staraj się wyrazić emocje i nastroje obrazka. Czy postacie są szczęśliwe, smutne, zdenerwowane? Czy otoczenie jest spokojne, tajemnicze, przygnębiające?

 5. Użycie Przymiotników i Przysłówków: Wzbogać opis, korzystając z różnorodnych przymiotników i przysłówków, aby nadać obrazowi większą głębię.

 6. Konstrukcje Gramatyczne: Zastosuj różnorodne konstrukcje gramatyczne, takie jak struktury warunkowe, zaimki względne, czasowniki modalne, aby pokazać swoje umiejętności językowe.

 7. Unikaj Opisywania Oczywistych Rzeczy: Skoncentruj się na opisie elementów, które mogą być trudniejsze do zauważenia na pierwszy rzut oka.

 8. Czas Opisu: Staraj się utrzymać opis w granicach 1-2 minut. Niech opis będzie zwięzły i treściwy.

 9. Korelacje: Próbuj znaleźć związki między elementami obrazka. Czy można dostrzec narrację, interakcję między postaciami czy inne związki?

 10. Własne Wyobrażenie: Wprowadź swoje wyobrażenie i interpretację, ale z umiarem, aby nie odbiegać zbytnio od oczywistych elementów obrazka.

 11. Zakończenie: Zakończ opis krótkim podsumowaniem lub uwagą na temat ogólnego wrażenia, które odniosłeś oglądając obrazek.

 12. Ćwiczenie Mówienia: Przed egzaminem praktykuj opisywanie różnych obrazków po angielsku. To pomoże wzmocnić pewność siebie i płynność w mówieniu.

Pamiętaj, że celem opisu obrazka jest pokazanie umiejętności opowiadania i komunikowania się w języku obcym. Ważne jest, aby być spokojnym i skoncentrowanym, wykorzystując czas na opisanie obrazka w sposób klarowny i interesujący.


Oto trzy przykłady opisów obrazków na maturze ustnej po angielsku:


Przykład 1: The picture depicts a picturesque sunset over a tranquil lake surrounded by mountains. In the foreground, there's a wooden pier leading straight into the water. Two loungers are placed on the pier, presumably for people who want to enjoy the beautiful view. In the background, you can see snow-covered mountain peaks, and their reflection in the water creates a magical atmosphere. The sky showcases shades of pink and orange, making the entire landscape look like something out of a fairytale. This must be the perfect place for those who seek tranquility and a connection with nature.


Przykład 2: In the picture, we see a bustling city at night. All the buildings are illuminated by bright neon lights, creating an impressive effect. On the street, there are lively cars and crowds of people crossing the pedestrian crossing. One of the buildings features a huge advertisement with the logo of a well-known corporation. The sky is low and cloudy, adding to the urban scene's mood. Despite the late hour, the city appears to be full of energy and activity, giving off a pulsating rhythm of life.


Przykład 3: The picture reveals an idyllic rural landscape. In the foreground, there are green fields filled with blooming flowers, and in the middle, a small stream gently flows through the landscape. On the stream's bank, there's a small cottage surrounded by a lush garden. Smoke rising from the chimney suggests that inside is warm and cozy. In the background, hills covered in forest are visible, creating a picturesque backdrop. The entire image exudes calmness and harmony, likely an ideal place for those who want to escape the urban hustle and bustle.


Przy opisie obrazka w języku angielskim używaj zróżnicowanego słownictwa i konstrukcji gramatycznych, skupiając się na detalach i wywoływaniu wrażeń u słuchacza.

Oto kilka przydatnych zwrotów do opisu obrazka po angielsku:

 1. In the picture, we can see... - Na obrazku widzimy...

 2. The image depicts... - Obraz przedstawia...

 3. In the foreground/background... - Na pierwszym/ostatnim planie...

 4. On the left/right... - Po lewej/prawej stronie...

 5. In the center/middle... - W centrum...

 6. There is/are... - Jest/są...

 7. We can observe... - Możemy zauważyć…

 8. Visible in the picture... - Widoczne na obrazku...

 9. The scene shows... - Scena ukazuje...

 10. It is evident that... - Jest to oczywiste, że...

 11. One can notice... - Można zauważyć...

 12. This is illustrated by... - To jest zilustrowane przez...

 13. It appears that... - Wydaje się, że...

 14. It is worth mentioning... - Warto wspomnieć...

 15. Looking closely at... - Przyjrzyjmy się uważnie...

 16. If we focus on... - Jeśli się skupimy na...

 17. The most striking feature... - Najbardziej uderzającym elementem...

 18. This suggests that... - To sugeruje, że...

 19. This may symbolize... - To może symbolizować...

 20. The atmosphere is... - Atmosfera jest...

 21. The mood conveyed is... - Przekazywany nastrój to...

 22. The color palette includes... - Paleta kolorów obejmuje...

 23. The overall impression is... - Ogólne wrażenie to...

 24. The artist seems to have... - Artysta wydaje się mieć...

 25. The use of light/dark shades... - Zastosowanie światła/ciemnych odcieni...

Podczas opisu obrazka w języku angielskim, korzystaj z różnorodnych przymiotników, aby dokładnie oddać charakterystyki obrazu. Oto kilka przymiotników, które możesz wykorzystać:

 1. Vivid - żywy

 2. Serene - spokojny

 3. Breathtaking - zapierający dech w piersiach

 4. Majestic - majestatyczny

 5. Captivating - urzekający

 6. Lush - bujny

 7. Dazzling - olśniewający

 8. Charming - urokliwy

 9. Ethereal - eteryczny

 10. Tranquil - cichy, spokojny

 11. Picturesque - malowniczy

 12. Intriguing - intrygujący

 13. Impressive - imponujący

 14. Radiant - promienny

 15. Enchanting - czarujący

 16. Dynamic - dynamiczny

 17. Elegant - elegancki

 18. Sublime - wzniosły

 19. Melancholic - melancholijny

 20. Vibrant - żywy, pełen życia

 21. Awe-inspiring - budzący respekt

 22. Whimsical - dziwaczny

 23. Rustic - wiejski

 24. Glorious - chwalebny

 25. Soothing - kojący

 26. Harmonious - harmonijny

 27. Stunning - oszałamiający

 28. Calm - spokojny

 29. Radiant - promienny

 30. Mystical - mistyczny

Przysłówki dodają głębi i niuansów do opisu obrazka. Oto kilka przysłówków, które możesz wykorzystać:

 1. Gently - delikatnie

 2. Gracefully - wdzięcznie

 3. Astonishingly - zdumiewająco

 4. Mysteriously - tajemniczo

 5. Elegantly - elegancko

 6. Brilliantly - błyskotliwie

 7. Silently - cicho, bezszelestnie

 8. Majestically - majestatycznie

 9. Playfully - z gracją

 10. Subtly - subtelnie

 11. Vividly - żywo

 12. Happily - szczęśliwie

 13. Magically - magicznie

 14. Solemnly - poważnie, uroczyście

 15. Effortlessly - bez wysiłku

 16. Enthusiastically - entuzjastycznie

 17. Intricately - z wyrafinowaniem

 18. Wonderfully - cudownie

 19. Mournfully - żałośnie

 20. Impeccably - nienagannie

 21. Seamlessly - płynnie

 22. Steadily - równomiernie

 23. Joyfully - radośnie

 24. Vigorously - energicznie

 25. Delightfully - uroczo

Mam nadzieję, że Twoja przygoda z opisywaniem obrazków właśnie się zaczyna na nowo.

Pozdrawiam, Beata Szymańska

Już wkrótce kolejne zasady egzaminów ustnych okiem egzaminatora You&I :)

24 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page