top of page
Szukaj

NEW YEAR’S RESOLUTIONS

Dlaczego ludzie tworzą postanowienia noworoczne, czyli


NEW YEAR’S RESOLUTIONS


Piszemy w pamiętniku, w kalendarzu, na kartce… i albo jesteśmy za tworzeniem takich treści, albo zdecydowanie jesteśmy im przeciwni.


Ja osobiście kocham zajęcia z kreatywnego pisania, gdzie pomagam moim klientom tworzyć motywujące zdania. Rozmawiamy o  powodach pisania postanowień noworocznych i oto kilka z nich:


1. Motywacja do Zmiany: Postanowienia noworoczne mogą stanowić silną motywację do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu.


2. Cele i Ambicje: Pomagają określić konkretne cele i ambicje na nadchodzący rok, co umożliwia skupienie się na osiągnięciu konkretnych rezultatów.


3. Samorozwój: Tworzenie postanowień to forma inwestycji w siebie – dążenie do samorozwoju, doskonalenia umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń.


4. Zwiększenie Produktywności: Postanowienia mogą pomóc w zwiększeniu efektywności i organizacji, co przekłada się na większą produktywność w codziennym życiu.


5. Poprawa Zdrowia: Wiele postanowień dotyczy zdrowego stylu życia, co może przyczynić się do poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia.


6. Rozwój Osobisty: Stawianie sobie wyzwań i dążenie do rozwoju osobistego może prowadzić do pozytywnych transformacji w różnych obszarach życia.


7. Kształtowanie Nawyków: Tworzenie postanowień to doskonała okazja do kształtowania pozytywnych nawyków, które przetrwają dłużej niż tylko jeden rok.


8. Podniesienie Motywacji: Wpisane cele noworoczne działają jak motywacyjne katalizatory, podnosząc chęć działania i pokonywania przeszkód.


9. Świadomość Celów: Postanowienia pomagają zdefiniować klarowne cele, co ułatwia świadome podejście do planowania i realizacji życiowych aspiracji.


10. Okazja do Refleksji: Proces tworzenia postanowień skłania do refleksji nad minionym rokiem i przemyślenia, jakie obszary życia wymagają uwagi i poprawy.


A jeśli nie masz ochoty motywować się postanowieniami noworocznymi, zawsze zostaje nam nauka angielskiego, dzięki mniej lub bardziej skomplikowanym zdaniom.


Oto mały test ze znajomości angielskiego. Daj sobie czas na przetłumaczenie na polski. I pamiętaj, że każde z podanych zdań jest w formie rozkazu. Wystarczy dodać na początku każdego punktu napisać I WILL…


1. Drink more water daily.

2. Take a short daily walk for fresh air.

3. Set aside 10 minutes for mindfulness or meditation each day.

4. Replace one unhealthy snack with a nutritious option.

5. Read one book per month.

6. Learn a new quick and healthy recipe each week.

7. Practice gratitude by jotting down one thing you're thankful for each day.

8. Stretch for a few minutes every morning.

9. Unplug from screens at least an hour before bedtime.

10. Say "no" to one thing that adds unnecessary stress.

11. Declutter one area of your home each month.

12. Connect with a friend or family member regularly.

13. Cut down on processed foods and cook more at home.

14. Start a daily journal for thoughts and reflections.

15. Smile at a stranger or compliment someone daily.

16. Set a budget and stick to it.

17. Learn a new word every day.

18. Take the stairs instead of the elevator when possible.

19. Plan a weekend getaway to relax and recharge.

20. Start a small indoor or outdoor garden.

21. Limit sugary drinks and opt for water or herbal tea.

22. Establish a consistent sleep schedule.

23. Join a fitness class or try a new exercise routine.

24. Volunteer for a local charity or cause.

25. Practice deep breathing exercises during stressful moments.

26. Create a playlist of uplifting music.

27. Reduce screen time by setting specific limits.

28. Start a 10-minute daily cleaning routine.

29. Write down three things you want to accomplish each day.

30. Take breaks to stretch and move during long periods of sitting.

31. Schedule regular "me time" for self-care activities.

32. Explore a new hobby or craft.

33. Limit fast food and opt for healthier meal choices.

34. Express appreciation to someone you care about regularly.

35. Invest time in learning something new online.

36. Keep a gratitude jar and add notes throughout the year.

37. Replace sugary snacks with fruit or nuts.

38. Plan a monthly tech-free day to unwind.

39. Set realistic and achievable weekly goals.

40. Learn a new fun fact each day.

41. Practice mindful breathing before starting your day.

42. Take a day trip to a nearby town or attraction.

43. Set a timer to remind yourself to stand and stretch every hour.

44. Create a playlist of motivational podcasts.

45. Start a daily habit of sending positive vibes to others.

46. Swap a cup of coffee for herbal tea or green tea occasionally.

47. Explore local hiking trails or parks.

48. Keep a small notebook for jotting down creative ideas.

49. Join a local club or group to meet new people.

50. Celebrate small victories and achievements regularly.


Powodzenia

Beata Szymańska

27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page