top of page

100 PYTAŃ...
... jakie możesz usłyszeć w wypożyczalni samochodów. | You are at the car rental. You can hear these questions.

WERSJA 🇵🇱 

 

1. Jakiego rodzaju samochód chciałby Pan/Pani wynająć?

2. Na jak długo potrzebuje Pan/Pani wynajęcia?

3. Czy posiada Pan/Pani ważne prawo jazdy?

4. Czy ma Pan/Pani więcej niż 25 lat?

5. Czy ma Pan/Pani ubezpieczenie na wynajem samochodu?

6. Czy będzie inny kierowca wpisany do umowy najmu?

7. Czy potrzebuje Pan/Pani nawigację GPS lub jakieś dodatkowe wyposażenie w samochodzie?

8. Jaki jest preferowany punkt odbioru i zwrotu samochodu?

9. Czy planuje Pan/Pani przekroczenie granic stanowych lub krajowych samochodem wynajętym?

10. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące miejsca, w którym można prowadzić samochód?

11. Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy drogowej w ramach ubezpieczenia wynajmu?

12. Czy istnieje limit przebiegu w umowie najmu?

13. Jaka jest preferowana forma płatności opłaty za wynajem i kaucji?

14. Czy zwróci Pan/Pani samochód z pełnym bakiem czy skorzysta z opcji paliwa prepaid?

15. Czy dostępne są jakiekolwiek zniżki lub promocje na okres wynajmu?

16. Czy przeczytał Pan/Pani i zrozumiał wszystkie warunki umowy najmu?

17. Czy w samochodzie wynajmowanym będą dozwolone zwierzęta domowe lub palenie?

18. Jak szybko potrzebuje Pan/Pani dokonać rezerwacji na wybrane daty wynajmu i typ samochodu?

19. Jaki jest Pański numer kontaktowy w przypadku nagłych wypadków lub zmian w rezerwacji?

20. Czy mogę pomóc w czymś jeszcze przed zatwierdzeniem Pańskiej rezerwacji?

 

VERSION 🇺🇸🇬🇧

 

1. What type of car are you looking to rent?

2. How long do you need the rental for?

3. Do you have a valid driver's license?

4. Are you over the age of 25?

5. Do you have insurance coverage for rental cars?

6. Will there be any additional drivers on the rental agreement?

7. Do you need a GPS or any additional equipment in the car?

8. What is your preferred pick-up and drop-off location?

9. Are you planning on crossing state or country borders with the rental car?

10. Are there any restrictions on where you can drive the car?

11. Do you require roadside assistance coverage with your rental?

12. Is there a mileage limit on the rental agreement?

13. What is your preferred method of payment for the rental fee and security deposit?

14. Will you be returning the car with a full tank of gas or opting for a pre-paid fuel option?

15. Are there any discounts or promotions available for your rental period?

16. Have you read and understood all terms and conditions of the rental agreement?

17. Will there be any pets or smoking allowed in the rental car?

18. How soon do you need to make a reservation for your desired rental dates and vehicle type?

19. What is your contact information in case of emergencies or changes to your reservation? 

20. Can I assist with anything else before finalizing your booking?

bottom of page