#You&Iwbiznesie …

Sierpień 12, 2019 Twoje lekcje prywatne

#You&Iwbiznesie

1. continuous flow – ciągły przepływ
2, discount – zniżka
3. purchaser – nabywca, kupujący
4. cinema ad – reklama przed projekcją filmu w kinie
5. sandwich board man – człowiek-reklama np. przed restauracją
6. institutional / prestige advertising – reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu)
7. advertisement – reklama, ogłoszenie, anons
8. advertising strategy – strategia reklamy
9. to increase current sales – zwiększać obecną sprzedaż
10. promotional strategies – strategie promocyjne