Słówka na poniedziałek – You&I w biznesie …

Lipiec 15, 2019 Twoje lekcje prywatne

Słówka na poniedziałek – You&I w biznesie

1. advantage -zaleta / przewaga
2. advertisement – ogłoszenie
3. advice – porada / rada
4. agenda – porządek obrad
5. apology – przeprosiny
6. authorization – autoryzacja
7. brand – marka
8. budget – budżet
9. employee – pracownik
10. employer – pracodawca