top of page

PROSTE AFIRMACJE (EASY AFFIRMATIONS )

45 EASY AFFIRMATIONS:

 

1. I am strong.

2. I am confident.

3. I am grateful.

4. I am creative.

5. I am calm.

6. I am healthy.

7. I am loved.

8. I am successful.

9. I am full of energy.

10. I am persistent.

11. I am positive.

12. I am full of love.

13. I am relaxed.

14. I am motivated.

15. I am at ease.

16. I am worthy.

17. I am capable.

18. I am joyful.

19. I am kind.

20. I am abundant.

21. I am focused.

22. I am determined.

23. I am resilient.

24. I am happy.

25. I am vibrant.

26. I am confident in my abilities.

27. I am open to new experiences.

28. I am worthy of success.

29. I am a good person.

30. I am at peace.

31. I am in control of my thoughts.

32. I am evolving and growing.

33. I am enough.

34. I am beautiful.

35. I am intelligent.

36. I am worthy of love.

37. I am deserving of happiness.

38. I am a source of positivity.

39. I am a magnet for success.

40. I am always learning and improving.

41. I am kind to myself and others.

42. I am confident in my decisions.

43. I am open to abundance.

44. I am free from worry.

45. I am capable of achieving my goals.

 

45 PROSTYCH AFIRMACJI:

 

1. Jestem silny/silna.

2. Jestem pewny/pewna siebie.

3. Jestem wdzięczny/wdzięczna.

4. Jestem kreatywny/kreatywna.

5. Jestem spokojny/spokojna.

6. Jestem zdrowy/zdrowa.

7. Jestem kochany/kochana.

8. Jestem odnoszący/odnosząca sukcesy.

9. Jestem pełen/pełna energii.

10. Jestem wytrwały/wytrwała.

11. Jestem pozytywnie nastawiony/nastawiona.

12. Jestem pełen/pełna miłości.

13. Jestem zrelaksowany/zrelaksowana.

14. Jestem zmotywowany/zmotywowana.

15. Jestem wewnętrznie wypoczęty/wewnętrznie wypoczęta.

16. Jestem godny/godna.

17. Jestem zdolny/zdolna.

18. Jestem radosny/radosna.

19. Jestem życzliwy/życzliwa.

20. Jestem pełen/pełna obfitości.

21. Jestem skupiony/skupiona.

22. Jestem zdeterminowany/zdeterminowana.

23. Jestem odporny/odporna.

24. Jestem szczęśliwy/szczęśliwa.

25. Jestem pełen/pełna życia.

26. Jestem pewny/pewna swoich zdolności.

27. Jestem otwarty/otwarta na nowe doświadczenia.

28. Zasługuję na sukces.

29. Jestem dobrym/dobrą człowiekiem.

30. Jestem wewnętrznie spokojny/spokojna.

31. Mam kontrolę nad swoimi myślami.

32. Rozwijam się i rosnę.

33. Jestem wystarczający/wystarczająca.

34. Jestem piękny/piękna.

35. Jestem inteligentny/inteligentna.

36. Zasługuję na miłość.

37. Zasługuję na szczęście.

38. Jestem źródłem pozytywności.

39. Jestem magnesem na sukces.

40. Zawsze się uczę i udoskonalam.

41. Jestem życzliwy/życzliwa dla siebie i innych.

42. Jestem pewny/pewna swoich decyzji.

43. Jestem otwarty/otwarta na obfitość.

44. Jestem wolny/wolna od zmartwień.

45. Jestem zdolny/zdolna osiągnąć swoje cele.

bottom of page