top of page
Szukaj

8 PRZYKŁADOWYCH OPISÓW OBRAZKA-sprawdź się

3 POZIOMY & 8 PRZYKŁADOWYCH OPISÓW OBRAZKA


Poziom podstawowy - WERSJA ANGIELSKA


 1. In the picture, I can see young people sitting on the beach. Everyone is happy, and I'm sure they are here on their vacation. In the middle of the picture, there's a boy playing the guitar, and on his left side, there is a girl talking on the phone. Everyone is eating their slice of pizza because they must be very hungry. The sun is spining and the wind is blowing, so probably it’s their summer time.


 1. In the picture there is a young man jogging in the park. He is wearing blue shorts and a yellow t-shirt. He is excited because he can jog in the morning. So this is the best place for him to do sports. Probably it’s a spring time, because the gras is realny green and the Teres have Got a  lot of leaves. The snu is spining and the birds arę Flying. It is a perfect time to be in the park and jog.


Poziom podstawowy - WERSJA POLSKA


 1. Na obrazku widzę młodych ludzi, którzy siedzą na plaży. Wszyscy są szczęśliwi i jestem pewny, że są tu na wakacjach. W środku siedzi chłopak który gra na gitarze, a po jego lewej stronie dziewczyna rozmawia przez telefon. Wszyscy jedzą pizzę, bo chyba są bardzo głodni


 1. Na obrazku jest młody mężczyzna biegający w parku. Ma na sobie niebieskie szorty i żółtą koszulkę. Jest podekscytowany, ponieważ może biegać rano. Więc to jest dla niego najlepsze miejsce do uprawiania sportu. Prawdopodobnie jest to wiosna, ponieważ trawa jest bardzo zielona , drzewa mają dużo liści i świeci słońce, ptaki latają. To jest idealny czas na bycie w parku i bieganie.


Poziom średniozaawansowany - WERSJA ANGIELSKA


 1. In the picture, a man and a woman are riding bicycles in a city during summertime. The sun is shining, casting warm rays on the bustling streets lined with trees and buildings. The couple appears relaxed and enjoying their ride, with the woman wearing a sunhat and the man sporting sunglasses. The scene exudes a sense of leisure and enjoyment amidst the urban landscape.


 1. In the picture, children are seen playing with their toys in a room. They appear engrossed in their activities, surrounded by various toys scattered across the floor. The room is bright and inviting, with colorful decorations. The children's expressions reflect joy and concentration as they engage in imaginative play. Overall, the scene captures the innocence and happiness of childhood playtime.


 1. In the picture, I can see children sitting in the classroom, probably taking an exam. They appear focused and engaged, with pencils in hand and papers spread out in front of them. The atmosphere is quiet, with the children concentrating on their work. A teacher is standing in front of the room, supervising the exam-taking process. The teacher's presence ensures that the students remain attentive and follow the rules of the examination. Overall, the image depicts a typical scene of students taking an exam under the watchful eye of their teacher in a school setting.


Poziom średniozaawansowany - WERSJA POLSKA


 1. Na obrazku mężczyzna i kobieta jeżdżą na rowerach w mieście latem. Słońce świeci, rzucając ciepłe promienie na zatłoczone ulice wyłożone drzewami i budynkami. Para wydaje się zrelaksowana i cieszy się przejażdżką, kobieta ma na głowie słomkowy kapelusz, a mężczyzna nosi okulary przeciwsłoneczne. Scena emanuje poczuciem relaksu i przyjemności pośród miejskiego krajobrazu.


 1. Na obrazku widać dzieci bawiące się swoimi zabawkami w pokoju. Wyglądają na zaabsorbowane swoimi zajęciami, otoczone różnymi zabawkami rozrzuconymi po podłodze. Pokój jest jasny i przyjemny, z kolorowymi dekoracjami . Wyrazy twarzy dzieci odzwierciedlają radość i skupienie, gdy angażują się w zabawę wyobraźni. Ogólnie rzecz biorąc, scena oddaje niewinność i szczęście dziecięcego czasu zabawy.


 1. Na obrazku widzę dzieci, które siedzą  w klasie, prawdopodobnie piszą egzamin. Wyglądają na skupione i zaangażowane, trzymając ołówki w rękach, a kartki rozłożone przed nimi. Atmosfera jest cicha, a dzieci skoncentrowane na swojej pracy. Nauczyciel stoi z przodu sali, nadzorując przebieg egzaminu. Obecność nauczyciela zapewnia, że ​​uczniowie pozostają uważni i przestrzegają zasad egzaminacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, obraz przedstawia typową scenę uczniów piszących egzamin pod czujnym okiem nauczyciela w szkolnej sali lekcyjnej.


Poziom zaawansowany - WERSJA ANGIELSKA


 1. The picture depicts a picturesque sunset over a tranquil lake surrounded by mountains. In the foreground, there's a wooden pier leading straight into the water. Two sunbeds are placed on the pier, probably for people who want to enjoy the beautiful view. In the background, you can see snow-covered mountain peaks, and their reflection in the water creates a magical atmosphere. The sky showcases shades of pink and orange, making the entire landscape look like something out of a fairytale. This must be the perfect place for those who seek tranquility and a connection with nature. 1. In the picture, we see a bustling city at night. All the buildings are illuminated by bright neon lights, creating an impressive effect. On the street, there are lively cars and crowds of people crossing the pedestrian crossing. One of the buildings features a huge advertisement with the logo of a well-known corporation. The sky is low and cloudy, adding to the urban scene's mood. Despite the late hour, the city appears to be full of energy and activity, giving off a pulsating rhythm of life. 1. The picture reveals an idyllic rural landscape. In the foreground, there are green fields filled with blooming flowers, and in the middle, a small stream gently flows through the landscape. On the stream's bank, there's a small cottage surrounded by a lush garden. Smoke rising from the chimney suggests that inside is warm and cozy. In the background, hills covered in forest are visible, creating a picturesque backdrop. The entire image exudes calmness and harmony, likely an ideal place for those who want to escape the urban hustle and bustle.


Poziom zaawansowany - WERSJA POLSKA


 1. Obrazek przedstawia malowniczy zachód słońca nad spokojnym jeziorem otoczonym górami. Na pierwszym planie widoczny jest drewniany pomost, który prowadzi wprost do wody. Na pomostach leżą dwa leżaki, zapewne dla osób, które chcą cieszyć się pięknym widokiem. W tle widoczne są ośnieżone szczyty gór, a ich odbicie w wodzie tworzy magiczną atmosferę. Na niebie można dostrzec odcienie różu i pomarańczu, co sprawia, że cały krajobraz wygląda jak z bajki. To musi być idealne miejsce dla tych, którzy pragną spokoju i kontaktu z naturą.


 1. Na obrazku widzimy ruchliwe miasto w nocy. Wszystkie budynki są oświetlone jaskrawymi neonowymi światłami, co tworzy imponujący efekt. Na ulicy widoczne są tętniące życiem samochody i tłumy ludzi przechodzących przez przejście dla pieszych. Na jednym z budynków widnieje ogromna reklama z logo znanego koncernu. Niebo jest nisko i zachmurzone, co dodaje nastroju miejskiej scenerii. Mimo nocnej pory, miasto wydaje się być pełne energii i aktywności, co sprawia, że czuje się tu pulsujący rytm życia.


 1. Obrazek ukazuje idylliczny pejzaż wiejski. Na pierwszym planie widoczne są zielone pola pełne kwitnących kwiatów, a pośrodku drobny strumień, który delikatnie płynie przez krajobraz. Na brzegu strumienia widać mały domek otoczony bujnym ogrodem. Dym unoszący się z komina sugeruje, że wewnątrz jest ciepło i przytulnie. W tle widoczne są wzgórza porośnięte lasem, które tworzą malowniczą scenerię. Cały obraz emanuje spokojem i harmonią, zapewne idealne miejsce dla tych, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku.


Jeśli chcesz usłyszeć te opisy i poćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem, zapraszam tu, na mojego YouTube:


Inne artykuły i słownictwo znajdziesz na tej stronie na Blogu i na moim YouTube.


Beata Szymańska

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Long weekend? 25 questions to ask your advanced students

Rozmowa z uczniami na temat ich czasu wolnego jest ważna z kilku powodów: 1. Zrozumienie ich zainteresowań: Pozwala to na lepsze poznanie uczniów i zrozumienie, co ich fascynuje i motywuje poza szkołą

Dzień Św. Patryka

🇵🇱Dzień św. Patryka to święto obchodzone głównie w Irlandii oraz przez społeczności irlandzkie na całym świecie. Tradycyjnie ludzie uczestniczą w paradach, noszą zielone ubrania, a także często spoż

コメント


bottom of page