Poniedziałek – czas na biznes

Lipiec 8, 2019 Twoje lekcje prywatne

Poniedziałek – czas na biznes:

1. Chairperson – osoba prowadząca spotkanie
2. Attendees – uczestnicy spotkania
3. Embezzlement – defraudacja
4. Price fixing – zmowa cenowa
5. Flagship product – produkt flagowy
6. Product variety – zróżnicowanie produktu
7. Excise – akcyza
8. Bonus – premia
9. Discretionary bonus – premia uznaniowa
10. Duvet day – dzień wolny od pracy
11. Take-home pay – wynagrodzenie netto
12. Underwriter – ubezpieczyciel
13. Perks – dodatki do pensji
14. fair-minded – bezstronny
15. committed – zaangażowany