Business, business, business #You&Iwbiznesie …

Sierpień 5, 2019 Twoje lekcje prywatne

Business, business, business #You&Iwbiznesie

1. angel – inwestor (osoba inwestująca najczęściej w start-up, w zamian za np. udziały w spółce)
2. 10000-foot view – omówienie, ogólny zarys, przegląd
3. bid price – cena oferowana, kurs zakupu
4. bidding group – grupa potencjalnych nabywców
5. business investments –inwestycje produkcyjne
6. business boom – okres dobrej koniunktury
7. business of the day – porządek dnia
8. business publication advertising – reklama w publikacjach biznesowych
9. business success – sukces handlowy
10. profit-taking strategy – strategia realizacji zysku