Biznes
mikroblog You&I poświęcony biznesowi

Angielski w marketingu
Angielski w marketingu
benchmarking – analiza porównawcza   idea screening – analiza pomysłu blueprint – projekt, strategia blue chip – popularny produkt brand reinforcement – wzmocnienie marki market research – badania rynku campaign – kampania catchy – chwytliwy catchline – hasło reklamowe sales forecast – prognoza...
Czytaj więcej →
Banquet
Banquet
banquet – a ceremonial dinner party for many people – wystawne, uroczyste przyjęcie   Bankiet angielski jest odmianą obiadu organizowanego w godzinach popołu­dniowych. Charakteryzuje się przygotowaniem stołów jako bufetu. Przyjęcia takie w gastronomii międzynarodo­wej...
Czytaj więcej →
Business time!
Business time!
  cultural awareness – świadomość kulturowa attitude to sth – stosunek do czegoś to bow – ukłonić się to be jundgemental – zbyt łatwo wygłaszać krytyczne sądy to be thrown in at the deep...
Czytaj więcej →
Biznesowy angielski
Biznesowy angielski
  delivery, to deliver – dostawa, dostarczać a prompt delivery – natychmiastowa dostawa a regular delivery – stała dostawa delivery date – data dostawy a just-in-time delivery – dostawa na określony czas shipment, to...
Czytaj więcej →
Biznesowy angielski
Biznesowy angielski
poprawić wydajność – to improve efficiency wdrażać – to implement przyczynić się do czegoś – to contribute to something przewaga nad konkurencja – competitive edge z powodu braku zainteresowania – through lack of interest...
Czytaj więcej →
Angielski w biznesie
Angielski w biznesie
significant – znaczący to be in charge of sth – być odpowiedzialnym za coś to merge – połączyć się layout – układ to accommodate – pomieścić to restructure – restrukturyzować to upgrade – unowocześnić...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
  Współpracujesz z kontrahentem z Francji lub z Wielkiej Brytanii? A może szukasz pracy w dużej międzynarodowej korporacji? Jeśli jesteś w trakcie kupowania służbowej koszuli i zastanawiasz się jaki kolor wybrać przeczytaj tekst ze...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
Idiomy związane z biznesem ASAP: jak najszybciej jest to możliwe. Back to square one: ponownie coś zaczynać, wrócić na początek procesu twórczego, aby coś poprawić. Ballpark number/figure: przybliżona liczba. Blue collar: pracownik fizyczny. Game plan: plan...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
  aim of the trip – cel podróży host institution – jednostka przyjmująca name of the event (conference) –  nazwa imprezy (konferencji) time period – okres trwania planned expenses – planowane świadczenia na wyjazd za...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
Match each job title with the correct definition (a-j)   tax inspector commodity trader bank manager tax consultant accountant market analyst finance director financial advisor stockbroker insurance broker   a. Someone who advises people...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
Write in English. Use expect to … . Kiedy spodziewasz się wrócić? When do you ………………………………………………………………………………….   2. Jak długo spodziewasz się czekać? How long ………………………………………………………………………………….   3. Spodziewam się wysłać towar w przyszły poniedziałek....
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
calculation – kalkulacja, wyliczenie call-off order – uproszczone zamówienie na warunkach uzgodnionych w umowie ramowej cautious, to be – być ostrożnym to collect – zbierać commercial – handlowy commitment – zaangażowanie to compare –...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
Od 1 lipca rozpoczynamy serię szkoleń internetowych. Słówka i ćwiczenia z biznesowego angielskiego będą pojawiały się we wtorki i czwartki. Apetyczne You&I w piątki a w soboty na naszym fanpage’u publikowane będą sprawdzone przepisy na...
Czytaj więcej →
Wakacyjne kursy językowe z You&I
Wakacyjne kursy językowe z You&I
Wstydzisz się mówić po angielsku? A może nie znasz ani jednego słowa? Świetnie trafiłeś! Intensywny angielski dla dorosłych i młodzieży w wakacje! Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminu poprawkowego w sierpniu: z języka polskiego, angielskiego...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach
Biznes na wakacjach
Wstydzisz się mówić po angielsku? A może nie znasz ani jednego słowa? Świetnie trafiłeś! Intensywny angielski dla dorosłych i młodzieży w wakacje! Zapisz się na zajęcia indywidualne lub grupowe (w weekendy) w dniach 4 –...
Czytaj więcej →
strefa biznes
strefa biznes
  Match the pairs of sentences which could go together in telephone conversations. I can’t get through them, I’m afraid. I’m afraid Mrs Lopez isn’t here at the moment. If there’s a problem, he...
Czytaj więcej →
Lekcje skype
Lekcje skype
Prowadzisz swój biznes? Nie masz zbyt dużo czasu a jednak musisz płynnie poprowadzić rozmowę z Twoim kontrahentem lub pracodawcą. Boisz się? Z nami przełamiesz barierę strachu. My cenimy Twoją prywatność, możesz umówić się z...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Uzupełnij zdania używając when, before, after, until oraz as soon as. Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź, w  każdym zdaniu. Make a decision ………. we’ve seen the report. I’m meeting with my boss this...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Dodaj przymiotniki po angielsku.  a young woman (młoda) a ………. bank (duży) a ………. man (z sukcesami) a ………. manager (dobry) a ………. order (małe) a ………. company (mała) a ………. customer (stały) a ………. market (duży) a ………. company (eksport)...
Czytaj więcej →
Dopasuj ekonomiczne wyrażenie (1-10) do definicji (a-j).  interest rate  exchange rate inflation rate labour force tax incentives government bureaucracy GDP (gross domestic product) unemployment rate  foreign investment balance of trade  a). total value of...
Czytaj więcej →
computer-generated – zaprojektowany za pomocą komputera contagiuous – zaraźliwy content – zadowolony devote oneself to – poświęcić się (czemuś) do something workwise – robić coś w kwestiach zawodowych emerge – pojawić się focus on...
Czytaj więcej →
Business Dialogues
Business Dialogues
    to rely on sb – polegać na kimś to pull one’s weight – robić to, co do kogoś należy, wypełniać (sumiennie) swoje obowiązki to swan (off somewhere) – latać (po czymś/gdzieś), obijać...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie (present simple lub present continuous).   We normally hold (hold) our sales conference in Spain, but this year we ………. (hold) it in Poland. Although we ………. (use) our...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Uzupełnij zdania odpowiednią formą say or tell.   He said that he was finding it difficult to manage people. He ………. me that he was finding it difficult to manage people. She ………. him...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
  Dopasuj zdanie do pasującego zakończenia. It’s getting late  I can work from home I’ve been transferred to Madrid  This deal is too important to lose We lost our database once before I’m afraid...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Dopasuj do siebie biznesowe słówka, odpowiedzi wpisz w komentarzu. headquarters human resources  plant   buyer  turnover   pay  scheme  target  letters  Chief Excutive Office (CEO) goods   manufacturing   head  firm  post  supply  ...
Czytaj więcej →
Time is money
Time is money
Prowadzisz swój biznes? Nie masz zbyt dużo czasu a jednak musisz płynnie poprowadzić rozmowę z Twoim kontrahentem lub pracodawcą. Boisz się? Z nami przełamiesz barierę strachu. My cenimy Twoją prywatność, możesz umówić się z...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
  dress code – zasady ubioru (np. obowiązujące w firmie) Dress code says what you are supposed to wear at work. – Dress code mówi o tym, jakie ubrania powinno nosić się w pracy.   Dress...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Uzupełnij luki słowami: require, selling, fluenty, curriculum vitae, matches, organizing, company, graduate, although, apply for, advertised in   A LETTER OF APPLICATION FOR A JOB Jan Kowalski <street here> London N4 2 EL tel. 0608-01111...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
  Połącz wyrazy z odpowiednimi definicjami a swoje odpowiedzi wpisz w komentarzu poniżej.  interest mortgage an overdrawn account  savings account current account  pension disability allowance child benefit grant A. a bank account with minus...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Zwroty przydatne w biznesie: sales pitch – chwyt marketingowy get down to work – zabrać się do pracy cutting-edge technology – nowatorska technologia target group – grupa docelowa aim at – kierować coś do...
Czytaj więcej →
Everyday vs Every day W biznesie za błędy płaci się czasem bardzo dużo. Wiele problemów sprawiają podobne do siebie wyrazy takie jak every day i everyday. Być może nie słyszycie różnicy w wymowie, ale...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
development spending – wydatki na rozwój Board of Directors – zarząd alienation – wyobcowanie to perform -wykonywać all-important – najważniejszy essentially – zasadniczo, w gruncie rzeczy to expand – (business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać to picket...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Na pewno wiecie, że brak znajomości prawa szkodzi. Prezentujemy wam dzisiaj język angielski prawniczy: obowiązek – obligation, duty niedopełnienie obowiązku – failure to comply with the obligation  poczucie obowiązku – sense of duty obciążenie...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
        self-made man – człowiek, który wszystko zawdzięcza własnej pracy yes-man – potakiwacz hip-shooter – narwaniec eager beaver – pracuś plug-and-play employee – nowy pracownik, który nie potrzebuje szkolenia stress puppy...
Czytaj więcej →
Strefa biznes
Strefa biznes
Przydatne czasowniki: to draw up a contract – sporządzić umowę  to buy – kupować to buy shares (in a company) – kupować udziały (firmy) to buy sth on the black market – kupować coś...
Czytaj więcej →
STREFA BIZNES Prawda (True) czy fałsz (False)? A small business is a small company.                                        ...
Czytaj więcej →
Przedsiębiorco!
Przedsiębiorco!
Przedsiębiorco, jeżeli jesteś zainteresowany organizowaniem wydarzeń zainspirowanych kulturą i kuchnią innych krajów zgłoś się do nas. Zaskoczysz mile swoich pracowników i siebie, nam możesz zaufać! Więcej szczegółów pod naszym numerem telefonu: 695 634 347
Czytaj więcej →
Biznes na … walizkach
Biznes na … walizkach
Jak na ostatni dzień sierpnia mamy wysokie temperatury. Niektórzy z nas od dawna zapomnieli o wakacjach. Słomiane kapelusze zamienili na reklamówki pełne dziecięcych zeszytów i podręczników. Inni z niesmakiem powracają ze skróconych wojaży ,...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 28
Biznes na wakacjach 28
I jak tam nad tym naszym morzem…? wybrzmiał nasz głos i w słuchawce słyszymy zachwyt. Nasi przyjaciele są nad Bałtykiem, gdzie mogą całym sercem zachwycać się morza szumem, ptaków śpiewem i złotą plażą pośród...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach  27
Biznes na wakacjach 27
Mobilność… Ruchliwość … Szybkość… Prędkość… Wszędzie trzeba zdążyć…Mobilność nade wszystko! Więc puszczamy wszystko w ruch w tym zestawie. Set 27 labour mobility / mobilność pracowników capital mobility / mobilność kapitału factor mobility / mobilność...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 26
Biznes na wakacjach 26
Ci z Was, którzy lubią czasami, albo nawet często, zaglądają do social networking sites (portale społecznościowe) pewnie czytają a może i zamieszczają ciekawe sentencje. Oto kilka z nich, które przesłała do nas Agnieszka z...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach – 24
Biznes na wakacjach – 24
Weekend spędziliśmy na gorących i zawziętych dywagacjach. I temperatura rozmów była bardziej niż wysoka. Wyobraźcie sobie – na zewnątrz 36*C a dyskusja – 40*C… Jeszcze w tym tygodniu będziecie świadkami pewnego wydarzenia, które dla...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 16 – 19
Biznes na wakacjach 16 – 19
“A wiesz, że nie wsiądę do samochodu bez air-conditioning (klimatyzacji)!” stanowczo orzekła moja przyjaciółka i zaprosiła mnie do swojego vehicle (wehikuł, czyli tym razem samochodu) i szybkim circular (okrężnym, kołowym) ruchem odkręciła… szyby. “No...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 22
Biznes na wakacjach 22
Liczba 22… nie wiem jak Wam, ale mi zawsze przypomina o słynnej książce “Catch 22” czyli Paragraf 22 – to powieść amerykańskiego pisarza Josepha Hellera, a także potoczne określenie sytuacji bez wyjścia, w której...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 21
Biznes na wakacjach 21
“A w czwartek to ja już nie pracuję – do weekendu się szykuję”, takim stwierdzeniem sąsiad Pani Krysi skwitował rozmowę, gdy Krysia próbowała poprosić go o sąsiedzką pomoc. Tak… w wakacje nie można zbytnio...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 20
Biznes na wakacjach 20
“Kiedy można najpóźniej przy posiłku omawiać kontrakty i podpisywać umowy z kontrahentem z zagranicy?” spytał nas ostatnio Pan Krzysztof. Trudne pytanie, choć odpowiedź łatwa. Late dinner, zwany kolacją biznesową, to dobra okazja, by przy...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 19
Biznes na wakacjach 19
Każdy dzień oznaczamy oderwaną kartką z kalendarza, wczoraj przepis na myśliwski bigos, dzisiaj cytat z Szekspira. Odbarwiamy plamy i czytamy wróżby… Dziś proponujemy wam cytaty z kilku stron – warte przeczytania i rozważenia. Grind...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 18
Biznes na wakacjach 18
It is said… It is believed… It is thought… Właśnie. 18-stka to poważna sprawa. Zatem wchodzimy na następny poziom naszego zaawansowania. Dorośle… Z przytupem. Set 18 relocation / przeniesienie, przemieszczenie surplus / nadmiar, nadwyżka...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 17
Biznes na wakacjach 17
Oczywiście jesteśmy na wakacjach i oczywiście spotykamy wspaniałych ludzi na naszej drodze. Odpoczywamy, a jednak bycie z innymi wzbogaca nas w doświadczenia i być może nadzieje na przyszłość. Czy zamieni się to w bliższą...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 15
Biznes na wakacjach 15
set 15 branch / gałąź drzewa, przemysłu, filia corporate identity / identyfikacja wizualna ad-hoc committee / komitet and hoc, komisja specjalna consolidate / jednoczyć, konsolidować holding / udział, akcja   And now look at...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 13
Biznes na wakacjach 13
Trzynaście…Thirteen… Treści… Treize…Jedni twierdzą, iż jest to liczba szczęśliwa a inni drżą ze strachu na jej myśl. My jednak kolejny raz przekonaliśmy się, że 13 bywa szczęśliwa – w piątkowy wieczór witamy Was na...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 11
Biznes na wakacjach 11
Lato w pełni, więc i my – pełni entuzjazmu – wypełniamy zestaw 11 Set 11 safety at work / bezpieczeństwo w pracy safety regulations / przepisy bezpieczeństwa coverage / sprawozdanie coherent / spójny incoherent...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 10
Biznes na wakacjach 10
dossier / dossier ( prawda, że proste?) civil servant / urzędnik służby cywilnej dismissal / zwolnienie (z pracy) eminent / wybitny pension plan / plan emerytalny Zwróć uwagę, iż ostatnie słowo “pension ” ukrywa...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 9
Biznes na wakacjach 9
Nowy tydzień – nowe rozdanie. Zapraszamy na 9 zestaw. Set 9stationery / artykuły biurowe switchboard / centrala telefoniczna occupied / obsadzony, zajęty unoccupied / wolny, nieobsadzony confidential / poufny And now-look at simple examples...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 8
Biznes na wakacjach 8
Zatańczmy ze słówkami…Bo w tańcu najważniejszy jest początek…Five! Six! Seven! Eight! Set 8 head office / centrala research development / prace badawczo-naukowe go public / wchodzić na giełdę go out of business / bankrutować...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 7
Biznes na wakacjach 7
 Dziś z otwieramy już siódmy parasol słówek. Set 7 headquarters / siedziba główna business plan / biznes plan contingency plan / plan awaryjny seniority / przywileje wynikające ze stażu pracy industrialist / przemysłowiec Czy...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 6
Biznes na wakacjach 6
A chilly start of the night… Let’s study the 6th set…. Set 6 accumulate / gromadzić stock market / giełda (papierów wartościowych) mortgage / hipoteka buy out / wykupywać cease payment / wstrzymać opłatę...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 5
Biznes na wakacjach 5
Wieczór bywa piękny, zwłaszcza gdy odpoczywasz po pracy i nic Ci nie przeszkadza, by zerknąć na słówka w dzisiejszym zestawie. mediation / mediacja middleman / pośrednik minutes / protokół information overload / nadmiar informacji...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 4
Biznes na wakacjach 4
Sooooooo hot, I must say – boiling hot! Zaczynamy kolejny wakacyjny tydzień z You&I! A skoro upał tak doskwiera, to chętniej skorzystacie z naszej pomocy i łykniecie kolejny chłodny zestaw słówek. Set 4 all...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 3
Biznes na wakacjach 3
underwrite / poręczyć coś chain of commann / łańcuch decyzyjny implement / wdrażać be entitled to / być uprawnionym do chairman / przewodniczący I oto wersje w zdaniach. Zwróć uwagę, że bezokoliczniki ulegają zmianie...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 2
Biznes na wakacjach 2
set 2 senior management /  kierownictwo wyższego szczebla management board / zarząd executive director / dyrektor wykonawczy span of control / zakres kontroli middle management / średnia kadra kierownicza A teraz zobacz, jak te...
Czytaj więcej →
Biznes na wakacjach 1
Biznes na wakacjach 1
Business English Vocabulary in short Set 1 be self-employed / prowadzić własną działalność merge / połączyć się (np w spółkę) enterprise / przedsiębiorstwo associate / wspólnik grant, subsidy / dotacja A jak to wygląda...
Czytaj więcej →