top of page

ŁATWE AFIRMACJE DLA DZIECI (EASY FOR CHILDREN)

25 easy affirmations for kids:

 

1. I am kind and caring.

2. I am brave and strong.

3. I am smart and curious.

4. I am loved by my family and friends.

5. I am important and unique.

6. I can learn new things every day.

7. I am full of creativity and imagination.

8. I am good at trying new things.

9. I am helpful and make a difference.

10. I am a good friend to others.

11. I am full of happiness and joy.

12. I am confident in myself.

13. I am grateful for the good things in my life.

14. I am patient and take my time.

15. I am always learning and growing.

16. I am proud of who I am.

17. I am full of energy and positivity.

18. I am respectful to everyone.

19. I am good at solving problems.

20. I am full of love and kindness.

21. I am responsible and make good choices.

22. I am gentle and caring to animals and nature.

23. I am excited about the future.

24. I am strong even when things are tough.

25. I am a shining star with endless potential.

 

 

25 łatwych afirmacji dla dzieci:

 

1. Jestem miły/miła i troskliwy/troskliwa.

2. Jestem odważny/odważna i silny/silna.

3. Jestem mądry/mądra i ciekawy/ciekawa.

4. Jestem kochany/kochana przez moją rodzinę i przyjaciół.

5. Jestem ważny/ważna i wyjątkowy/wyjątkowa.

6. Mogę się uczyć nowych rzeczy każdego dnia.

7. Jestem pełen/pełna kreatywności i wyobraźni.

8. Dobrze mi wychodzi próbowanie nowych rzeczy.

9. Jestem pomocny/pomocna i robię różnicę.

10. Jestem dobrym/dobrą przyjacielem/przyjaciółką dla innych.

11. Jestem pełen/pełna radości i szczęścia.

12. Mam pewność siebie.

13. Jestem wdzięczny/wdzięczna za dobre rzeczy w moim życiu.

14. Jestem cierpliwy/cierpliwa i daję sobie czas.

15. Ciągle się uczę i rosnę.

16. Jestem dumny/dumna z tego, kim jestem.

17. Jestem pełen/pełna energii i pozytywności.

18. Jestem szanujący/szanująca wszystkich.

19. Dobrze mi idzie rozwiązywanie problemów.

20. Jestem pełen/pełna miłości i życzliwości.

21. Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna i podejmuję dobre decyzje.

22. Jestem delikatny/delikatna i troskliwy/troskliwa wobec zwierząt i natury.

23. Jestem podekscytowany/podekscytowana przyszłością.

24. Jestem silny/silna nawet w trudnych sytuacjach.

25. Jestem lśniącą gwiazdą z nieskończonym potencjałem.

bottom of page